Þessi síða inniheldur sértækar ábendingar fyrir kennara, leiðbeinendur, náms- og starfsráðgjafa, og alla þá sem vinna með ungu fólki sem stendur höllum fæti af ýmsum ástæðum.

Athugið að þó við höfum heimsótt þessar vefsíður einu sinni (eða oftar) þá tökum við enga ábyrgð á því efni sem þar er að finna eða breytingum sem þar geta átt sér stað.

 

Almennt um nám & Aðstoð við nemendur og ungt fólk

http://bifrost.is/

Bifröst er háskóli í félagsvísindum sem býður upp á fyrsta flokks kennslu í viðskiptum, lögum, heimspeki, stjórnmálafræði og hagfræði.

http://farskolinn.is/

Miðstöð símenntunar á NV-landi

http://www.leikn.is/english/

Samtök símenntunarstöðva á Íslandi

http://www.viskave.is

Símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja sem býður upp á fjölda námskeiða, þ.m.t. í starfsþróun og fjarnám.

 

www.tna.is

Þekkingarnet Austurlands er sjálfseignarstofnun sem hefur það að markmiða að bjóða upp fjölbreytt námstilboð á háskólastigi, símenntun og rannsóknir á Austurlandi.

http://www.fas.is

Framhaldsskóli Austur-Skaftafellssýslu.

http://www.lme.is/page/English

Landsskrifstofa menntaáætlana Evrópusambandsins styður menntun og þjálfun með því að bjóða upplýsingar um menntun og þjálfunartækifæri í ESB/EES ríkjunum og um aðila í yfirfærslu námsgráða/starfsréttinda.

http://english.hi.is/

Háskóli Íslands býður námskeið í menntun, félagsvísindum o.fl.

http://www.ici.is/en/about-us/

InterCultural Iceland er sjálfstæð fræðslumiðstöð á sviði fjölmenningar kennslu, ráðgjafar, túlka- og þýðingarþjónustu og evrópskrar samvinnu.

http://www.mss.is/

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum er símenntunarmiðstöð.

http://en.ru.is/

Háskólinn í Reykjavík

http://eng.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-PDF-Althjodlegt/Adult-Education-Act.pdf

Framhaldsfræðslulögin

www.fjolsmidjan.is/

Fjölsmiðjunni er ætlað að starfrækja verkþjálfunar- og framleiðslusetur fyrir ungt fólk á aldrinum 16-24 ára, sem hætt hefur námi og ekki fótað sig á vinnumarkaði.

frae.is/english/education-and-training-service-centre/

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

www.horticum.is

Horticum menntafélag býður upp á ráðgjöf og fræðslu á sviði hagnýtrar skrúðgarðyrkju m.a. í samtarfi við Endurmenntun HÍ.

www.landsmennt.is

Landsmennt fræðslusjóður styrkir einstaklinga og fyrirtæki á landsbyggðinni með þjálfun og nám.

www.mimir.is/mimir/about-mimir-english/

Mímir símenntun býður upp á námskeið og vottaðar námsleiðir fyrir nemendur fullorðinsfræðslunnar.

Tenglar á upplýsingar um nemendur sem standa höllum fæti

http://www.ici.is/en/courses-and-education/sensitisation-training-about-culture-discrimination-racism/

Meðvitund um menningu, mismunun og kynþáttahyggju.

http://aieji.net/wp-content/uploads/2013/04/Iceland-workshop.pdf

Ofvirkir ungir nemendur. Rannsókn byggð á sögum fjögurra stúlkna með ADD í íslenskum grunnskólum.

http://www.arcticstat.org/Statistics.aspx/Region/Iceland/Indicator/[Education]Enrollment!Drop-Out/

Tölfræði um brottfall og aðrar lykiltölur menntunar.

http://www.wwwords.co.uk/rss/abstract.asp?j=power&aid=5465

Innflytjendur og framhaldsfræðsla: Tími, staður og afl – pólskir innflytjendur í Reykjavík.

http://www.nordvux.net/download/7013/aei_is.pdf

Framhaldsfræðsla og aðlögun á Íslandi.

Stofnanir og félög

http://eng.menntamalaraduneyti.is/publications/immigration/

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, upplýsingar fyrir innflytjendur og útlendinga um menntakerfið á Íslandi.

http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-enskar_sidur/stefna_integration_of_immigrants.pdf

Stefna stjórnvalda í aðlögun innflytjenda.

http://www.frae.is/english/adult-education-in-iceland/

Framhaldsfræðsla á Íslandi.

http://education.okfn.org/open-education-iceland/

Opið námsaðgengi

Greinar

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/viewFile/871/1841

Endurskoðun á sjálfbærum menntakerfum á Íslandi:

http://www.infonet-ae.eu/en/adult-education-in-iceland-1133

Framhaldsfræðsla á Íslandi:

http://www.refernet.de/images_content/icland2001.pdf

Starfsmenntun og –þjálfun á Íslandi

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/eu/pub/cedefop/vetreport/2009_CR_IS.pdf

Ísland: Starfsmenntun og –þjálfun í Evrópu-Landsskýrsla:

http://www.ask.hi.is/Apps/WebObjects/LME.woa/swdocument/47/B%C3%A6klingur+um+n%C3%A1ms-+og+starfsr%C3%A1%C3%B0gj%C3%B6f.pdf

Náms- og starfsráðgjöf á Íslandi:

http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=palyazatok/norveg/izland_tematikus_attekint_en.pdf

Yfirlit sviðsins

http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/ASkillsBeyondSchoolCommentaryOnIceland.pdf

Skoðun á færni utan skóla á Íslandi:

http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/209/7013EN_3.pdf

Starfsmenntakerfið á Íslandi:

http://ec.europa.eu/education/adult/doc/iceland_en.pdf

Iceland : Landsskýrsla um aðgerðaáætlun í framhaldsfræðslu: Ísland:

http://skemman.is/en/stream/get/1946/7668/19634/1/B.Ed._loka%C3%BAtg%C3%A1fa.pdf

Sjálfræði nemenda: Fræðilegar og hagnýtar upplýsingar fyrir tungumálakennara:

https://notendur.hi.is/jtj/greinar/Blondal%20Jonasson%20%20Tannhauser%20(2011)%20%20Dropout%20in%20a%20small%20society%20downl%20fr%C3%A1%20Springer.pdf

Brottfall í litlum samfélögum: Eru íslenskar aðstæður eitthvað frábrugðnar?:

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20110318130013547

Ísland: Endurskoðun menntunar til að fyrirbyggja brottfall:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/natreport11/iceland_en.pdf

EACEA Landsskýrsla Ísland:

http://www.oecd.org/iceland/49451462.pdf

Mótun stefnu til að fyrirbyggja brottfall á Íslandi – Niðurstöður OECD ráðstefnu um hindrun brottfalls í framhaldsskólum á Íslandi:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13257.pdf

Landsskýrsla AGF:

http://eldri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/menntasvid/pdf_skjol/skolakerfi_enska.pdf

Menntakerfið á Íslandi:

http://www.oecd.org/edu/Iceland_EAG2013%20Country%20Note.pdf

Svipmynd af menntun: Ísland:

 

Kennslufræðileg efni eða annað áhugavert efni

http://ecosource.ca/iceland-garden/

Kennslugarður Iceland (Missisauga, Kanada) er 1400 m2 ræktunarsvæði í útjaðri þéttbýlis sem tekur mið af litlum bændamarkaði og býður upp á ræktunarumhverfi þar sem afurðir eru gefnar. Garðurinn er miðstöð kennslu í matjurtaræktun á svæðinu.

http://www.northernplants.net/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=18

Garðar á Íslandi

http://www.gardurinn.is/default.asp?sid_id=28223&tre_rod=025%7C&tId=1

Garðyrkjufélag Íslands

http://www.seeds.is/volunteer-workcamps-iceland/293

Seeds er íslensk sjálfseignarstofnun, rekin án hagnaðar, á sviði sjálfboðaliðsstarfs með það að markmið að auka menningarlæsi, umhverfisvernd og –meðvitund með því að vinna að félagslegum, umhverfis- og menningarverkefnum á Íslandi.

http://blogs.helsinki.fi/just-ed/team-7-upper-secondary-school-practices-in-iceland-teaching-and-learning-student-engagement-and-initiative/

Kennsluaðferðir í framhaldsskólum á Íslandi: Kennsla og nám – virkjun nemenda og frumkvæði.

http://www.oecd.org/iceland/theoecd-icelandworkshoponpreventingdropoutinuppersecondaryschoolsinicelanddiscussionswithstakeholders.htm

OECD ráðstefna um hindrun brottfalls í framhaldsskólum á Íslandi: Umræður hagsmunaaðila.

 

www.nordland.is

NordLand er verkefni sem hefur tekið fram EQF byggða námskrá og lærdómsviðmið í skrúðgarðyrkju.

www.idan.is

Hlutverk IÐUNNAR er að bæta hæfni fyrirtækja og starfsmanna í bíl-, bygginga-og málmiðngreinum, prentiðnaði og matvæla- og veitingagreinum.

www.efling.is

Efling stéttarfélag býður félagsmönnum sínum upp á margskonar fræðslu og gætir hagsmuna þeirra í fræðslumálum.

www.hlif.is

Verkalýðsfélagið Hlíf býður félagsmönnum sínum upp á margskonar fræðslu og gætir hagsmuna þeirra í fræðslumálum.

www.vsfk.is

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis býður félagsmönnum sínum upp á margskonar fræðslu og gætir hagsmuna þeirra í fræðslumálum.

www.meistari.is

Félag skrúðgarðyrkjumeistara hefur beitt sér fyrir ýmsum nýjungum og nýsköpun í fræðslumálum skrúðgarðyrkjunnar.

www.menntamalaraduneyti.is

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur yfirumsjón með menntun á Íslandi.

www.t-planner.eu

Vefsíða um ESB Leonardo menntaverkefnið Tplanner, fræðslustjóri að láni.

www.asi.is

Vefsíða ASÍ, heildarsamtaka launþega á almenna vinnumarkaðnum.

www.sa.is

Vefsíða Samtaka atvinnulífsins, heildarsamataka atvinnurekanda á almenna vinnumarkaðnum.

www.promennt.is

ProMennt býður upp á símenntun á sviði skrifstofu- og tölvufræðslu.

www.sjomennt.is

Sjómennt styrkir sjómenn til símenntunar.

www.vssi.is

Verkstjórasamband Íslands styður félagsmenn sína, verkstjóra og millistjórnendur, til símenntunar.

www.bsrb.is

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, samtök launamanna í störfum hjá ríkisvaldinu og sveitarfélögum.

www.gerumbetur.is

Fræðsluaðili sem hefur einbeitt sér að fræðslu og þjálfun í þjónustu.

www.si.is

Samtök iðnaðarins eru samtök iðnfyrirtækja á Íslandi.  Samtökin gæta hagsmuna umbjóðenda sinna m.a. á sviði fræðslumála.

www.ha.is

Háskólinn á Akureyri býður upp á fjölmargar námsbrautir og margar þeirra í fjarnámi.

www.dalecarnegie.is

Dale Carnegie á Íslandi býður fyrirtækjum upp á sérsniðna fræðslu á sviði sjálfsstyrkingar.

www.capacent.is

Capacent á Íslandi býður fyrirtækjum upp á ýmsa ráðgjöf á sviði fræðslu og stjórnunar.

www.lifandiradgjof.is

Lifandi ráðgjöf ehf býður upp á ýmsa fræðslu, m.a. á sviði vímuefnavarna, fyrir fyrirtæki, fjölskyldur og einstaklinga.

www.endurmenntun.is

Endurmenntun Háskóla Íslands býður fjölda námskeiða og námsleiða fyrir fyrirtæki og einstaklinga.

www.ru.is/opnihaskolinn

Opni háskólinn er endurmenntunardeild Háskólans í Reykjavík og býður fyrirtækjum og einstaklingum upp á ýmsa þjálfun og fræðslu.

www.lifogsal.is

Líf og sál sálfræðiþjónusta er þekkingarfyrirtæki á sviði sálfræðimeðferðar, sálgæslu og fræðslu á sviði eineltis og samskipta á vinnustað.

www.hv.is

Heilsuvernd býður upp á margskonar fræðslu á sviði vinnuverndar starfsfólks.

www.sagaakademia.is

Saga Akademía býður upp á vandaða íslenskukennslu fyrir útlendinga, bæði í hópum og einkakennslu.

www.syni.is

Sýni er öflugt þekkingarfyrirtæki á sviði matvælameðferðar og býður upp á hagnýt námskeið á því sviði.

Breyta um tungumál

Choose Language Deutsch English Español íslenska Latviešu valoda

Þetta verkefni (verkefnisnúmer 518294-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) hefur verið styrkt af framkvæmdanefnd Evrópusambandsins. Þessi vefur sýnir einungis viðhorf höfunda og framkvæmdanefndin ber ekki ábyrgð á notkun upplýsinga sem hér er að finna.

EU

Copyright © BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH.

Data Protection