Šī nodaļa piedāvā īpašos jaunumus, kas notiek projekta laikā katrā valstī. Šī nodaļa uzrādīs informāciju, kas saistīta ar projekta aktivitātēm, popularizēšanas un reklamēšanas pasākumiem, plānotajiem valorizācijas pasākumiem un tml. lietām Latvijā

GARDEN projekta noslēguma konference

Pēc ļoti interesanta un aizraujoša izmēģinājumu darba , kurš bija piesātināts ar dažādiem eksperimentiem un mēģinājumiem, GARDEN projekts ir sasniedzis savu pēdējo pasākumu – noslēguma konferenci . Šo svinīgo pasākumu organizēja partneri no Vīsbādenas Vācijā 2013. gada 8. oktobrī, uz kuru ieradās visi projekta partneri kopā ar starptautiskiem viesiem no Bulgārijas, Dānijas, Grieķijas, Itālijas, Rumānijas, Slovākijas un Portugāles, lai dalītos savā pieredzē par  jaunumiem, par projekta sasniegumiem. Konferencē piedalījās arī vairāki pārstāvji no vācu organizācijām, kuras strādā ar zemi kvalificētiem pieaugušajiem, palīdzot viņiem iekļūt darba tirgū . Viesi arī deva savu ieguldījumu konferencē ar savām idejām par projekta materiālu pielietošanu savās organizācijās un sociālajos tīklos. Dalībnieku skaitā bija pārstāvji no Hesenes sociālās ministrijas, rajona vadošie darbinieki, programmu veidotāji, profesionālās izglītības nodrošinātāji, NVO pārstāvji, kā arī skolotāji, treneri, audzinātāji un pētnieki.

Sniegtā informācija par GARDEN projektu ietvēra novērojumus par izmēģinājuma procesa rezultātiem. Tālāk sekoja diskusija par iegūto pieredzi , kurā savu viedokli izteica vairāk kā 30 mācību vadītāji un izglītības darbinieki, kuri strādā ar grūtībās nonākušajiem jauniešiem. Projekta sasniegumi tikai atzinīgi novērtēti, pievēršot īpašu uzmanību dažām specifiskām niansēm GARDEN projekta nākotnē. Šo diskusiju lieliski papildināja pārstāvis no Sociālās ministrijas, sniedzot ļoti izsmeļošu lekciju.

(sk. zemāk dienas kārtību un prezentācijas, kuras tika sniegtas pasākuma laikā)

Šeit ir tikai daži no komentāriem ,  izteikti pasākuma gaitā, kas pamato diskusiju radošumu  un pilnvērtību:

Kim L., Dānija ‘Tas ir jauns veids, kā mācīt jauniešus. Tas ir inovatīvs projekts un labs veids, kā piedabūt jauniešus kaut ko darīt.’

Gergana R., Bulgārija: ‘Mums ir pieredze darbā ar dažām grupām un mobilitātes problēmām . Kas attiecas uz sabiedriskām institūcijām, ir vienmēr labi, ka ir šādi projekti , kas var piesaistīt vairāk jaunus dalībniekus. Pat manā valstī valsts skolām ir jādara viss iespējamais, lai atraisītu jauniešus. Es nodošu tālāk šo informāciju karjeras konsultantiem privātajās skolās un es esmu ļoti pārliecināta, ka šī informācija būs noderīga viņiem.

Prezentācijas:

Introduction: about the project, Helmut Kronika (BEST, Projektkoordinator - Österreich)

The main project products: GARDEN Didactic Manual, Toolbox and Platform, Lukas Brunbauer (BEST, project coordinating organisation - Austria)

What have test participants said about the products – Results of the piloting phase, Vintra Puke (LSPD, Lettland)

Konferences foto galerija:

PAZIŅOJUMS- NOSLĒGUMA KONFERENCE

Beidzot GARDEN projekts ir sagatavojis „Didaktisko rokasgrāmatu” un „Uzdevumu krājumu” ( pieejami GARDEN platformā- skatiet arī mūsu produktu sadaļu šinī lapā) un gatavo noslēguma pasākumu, lai dalītos pieredzē ar citiem par attīstības un testēšanas rezultātiem, kā arī par atziņām, kuras iegūtas no mācību vadītājiem, izglītības darbiniekiem darbā ar grūtībās nonākušajiem jauniešiem. Šis pasākums notiks Vīsbādenā, Vācijā 8. oktobrī.

KONFERENCES PROGRAMMA

Darba piemēri Vīnē, Austrijā

Dārzi kā izglītošanās vietas jauniešiem

GARDEN projekta ietekmēti , mūsu mācību un pētniecības personāls ir modri, lai rastu citus interesantus dārzu aspektus izglītībā. Pēdējā laikā strādāšana dārzos svaigā gaisā ir atkal ieguvusi popularitāti piem., Austrijā, un izglītotāji ir atklājuši , ka dārzi var būt lielisks izglītības avots bērniem: dārzā bērni un jaunieši var ‘izlādēties’, strādāt radoši un arī atpūsties. Dārzi, kas ietver sevī dažādus ainavas aspektus, piemēram, dzīvžogs, kas var būt gan ēnas radītājs un slēptuve dzīvniekiem, var tālāk attīstīt izglītojamā radošumu un izbaudīt tos pēc savas sirds patikas. Rotaļas dārzā var dot arī pozitīvu ietekmi uz veselību, piemēram , atbrīvot no galvassāpēm, mazināt agresivitāti vai stiprināt koncentrēšanās spējas.

Darbinieki no BEST kompānijas GARDEN projekta nolēma turpināt šo pieeju un izmēģināt to darbā ar jauniešiem. Viņi bija apmierināti ar rezultātiem, kaut gan ne rotaļām, šķiet, ka jauniešiem patika darbošanās dārzos , un mācīšanās rezultāti bija ļoti pozitīvi , it īpaši ,kas attiecas uz sadarbības , sociālajām un komunikācijas prasmēm. BEST izglītotāju un pētnieku personāls jūt, ka šī vēlreiz uzplaukstošā tendence apstiprina GARDEN filozofiju: dārzs kā ideāla vide , kura piedāvā optimālus apstākļus jauniešiem, lai apgūtu pamat prasmes. Ja jums ir pieejams dārzs, izmantojiet to- jūsu izglītojamie iegūs no tā!

Darba piemēru Zumijā, Spānijā

GARDEN projekta mērķi , rezultāti un informācijas materiāli tika prezentēti vizītes laikā Geoparkā Zumijā tehniskajiem vadītājiem un starptautiskajiem viesiem no profesionālās izglītības , arodbiedrībām un līdzīgām organizācijām. 14 kilometru garā krasta līnija , kur jūs vēl arvien variet redzēt dinozauru laukus, piedāvā netveramu mantojumu, sākot no valodas līdz ostām, kas viss ir pieejams publikai parkā. Geoparks ir domāts vietējai attīstībai sākot ar dabu līdz izklaidei un izglītībai. Kā pēdējais pīlārs ir GARDEN projekts, kurš var piedāvāt jaunu saturu aktivitātēm dabā Geoparka apmeklētājiem (http://www.geoparkea.com).

GARDEN un lieliskais ratificēšanas kopsavilkums

Pēc gara un intensīva pilotēšanas darba projekta partneri satikās Rīgā, Latvijā 2013. gada februārī, lai pārrunātu galvenos rezultātus un atsauksmes , kuras ir iegūtas no vairāk kā 200 respondentiem. GARDEN projekta ratificēšanas laikā , kurš sākās 2012. gada jūlijā un beidzās 2013. gada februārī, tika ieviesti dzīvē , mācību kursos, jauniešu grupu aktivitātēs un citās mācību vidēs didaktiskie materiāli vairāk nekā 70 „UZDEVUMU” un „Didaktiskās rokasgrāmatas’ formā. Kopumā reģistrētie materiāli rāda, ka apmēram 120 izglītojamie vecumā no 16-19 gadiem piedalījās šinīs aktivitātēs. Viņiem visvairāk patika praktiskā pieeja un specifiskās aktivitātes kā pētījums tiešsaistē , darbs ar attēliem un radošiem materiāliem. Viņi arī novērtēja dažādību/ iespēju pielietot citas metodes savos kursos, ne tikai tās, kuras dotas instrukcijās. Jauniešiem ļoti patika jauno prasmju apgūšana , kad viņiem bija jākļūst par ‘pilnīgi kaut ko citu’ un ‘darbs kopā ar citiem cilvēkiem , izbaudot labu komandas darbu , uzlabojot vispārējās zināšanas.’

Galvenais elements, lai to sasniegtu bija pamat prasmju apgūšana aktivitātēs, kuras ir saistītas ar dabu, piem., parku menedžments, darbs dārzos vai mežos utt. – kombinējot kopā dažādas strādāšanas un mācīšanas metodes, izejot no telpas , lai pētītu un mācītos paši. Nobeigumā projekta partneri izveidoja skaidrus un praktiskus izdales materiālus izglītojamiem, kurus viņi var lietot aktivitātēs ārpus mācību telpas. „Visi izdales materiāli ir labi strukturēti, skaisti izplānoti, ar atbilstošu laika termiņu, skaidri un praktiski.” (izglītojamā citāts)