GARDEN projekta partneri ietver sevī profesionālas izglītības nodrošinātājus, darba devēju asociācijas, konsultāciju un pētniecības organizācijas, inovācijas ekspertus un valsts ierēdņus no Austrijas, Vācijas, Islandes, Spānijas, Latvijas un Lielbritānijas.

Kontakti:

BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH
Mariahilfer Straße 8
A - 1070 Wien, Austria
www.best.at

  

 

Mainīt valodu

Choose Language Deutsch English Español íslenska Latviešu valoda

Šis projekts (n° 518294-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU

Copyright © BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH.

Data Protection