Mācīšanas laiks un vieta ir saistīti ar dārzu un dabu. Tā rezultātā varam piedāvāt tieši uz šo balstītu jaunu didaktisku koncepciju, ko var izmantot klasē.

Izmantojot šī inovatīvās metodes jaunā mācību vidē , skolotāji un izglītotāji var daudz labāk sasniegt jauniešus, pieaugušos ar zemu izglītības līmeni.

Pamata prasmju , galveno prasmju un personīgo kompetenču eksperimentālā apguve uzlabo mērķa grupai iespēju iekļauties no jauna darba tirgū.

Vissvarīgākie produkti, kas tiks izveidoti projekta laikā  ir:

  • „GARDEN didaktiskā rokas grāmata” ar praktiskiem norādījumiem kā uzlabot komunikāciju, sociālās un personīgās prasmes saistībā ar „dārza” un „dabas” tēmu;
  • „GARDEN materiālu komplekts” ar izglītojošiem materiāliem un uzdevumiem;
  • "GARDEN platforma" - ar izglītojošiem materiāliem un praktiskiem norādījumiem

Pieejams gadam sekojošās valodās: vācu, spāņu, islandiešu, latviešu un angļu.

Mainīt valodu

Choose Language Deutsch English Español íslenska Latviešu valoda

Šis projekts (n° 518294-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU

Copyright © BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH.

Data Protection