Šī lapa piedāvā īpašus ieteikumus skolotājiem, izglītotājiem, konsultantiem, jebkuram, kurš strādā ar viegli ievainojamu jauniešu grupām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, kaut gan mēs esam apskatījuši šīs lapas vismaz vienu reizi, mēs neuzņemamies atbildību par to saturu, ieteikumiem vai labojumiem, ko jūs atrodat šajās ārējās lapās.

 

Izglītība kopumā

www.talsi.lv/pieauguso-izflitibas-centrs

Dažādas aktivitātes pieaugušajiem Talsu un tā apkārtnē

www.pic.dobele.lv

Dažādas aktivitātes neformālajā izglītībā pieaugušajiem Dobeles apkārtnē

www.grobinsic.lv

Dažādas interešu izglītības iespējas Grobiņā

www.lvt.lv

Profesionālā formālā izglītība liepājā

www.herder-institut.de/startseite.html

Pasaulē ir populāra tautas izglītība, tāpēc neliels ieskats tās noteikumos

www.izm.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā izglītības jautājumu juridiskos risinājumus, likumus, normatīvus, noteikumus

www.jaunatne.gov.lv

Eiropas neformālās izglītības programma “Jaunatne” piedāvā informatīvu  tīklu par jauniešu jautājumiem, aktualitātēm Eiropā”

 

www.viaa.gov.lv

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedāvā dažādu informāciju par  izglītības jautājumiem visos izglītības līmeņos

 

www.hotelschool.lv

Jauniešiem iespēja apgūt viesnīcu vadību augsta līmeņa skolā, profesionālā līmenī

 

www.njc.lv

Jauniešiem iespēja iegūt informāciju un palīdzību attālā Latvijas nostūrī par izglītību, darbu un brīvā laika aktivitātēm

 

www.3arodskola.lv

Arodizglītības iespējas jauniešiem pašā galvaspilsētā Rīgā

 

www.vdi.gov.lv/lv/darba-aizsardziba

Pasaulē ir populāra tautas izglītība, tāpēc neliels ieskats tās noteikumos

 

http://europass.cedefop.europa.eu/lv/education

Šis glosārijs definē 100 atlasītus terminus, kas tiek lietoti izglītības un apmācību politikas jomā Eiropā. Tas ir domāts pētniekiem un praktiķiem, un vispārīgi – visiem, kas iesaistīti izglītības un apmācību politikā. Tas neatspoguļo visaptverošu terminoloģiju, ko izmanto speciālisti, - drīzāk norāda uz galvenajiem terminiem, kas ir būtiski, lai saprastu pašreizējo izglītības un apmācību politiku Eiropā.

 

http://www.vissnotiek.lv/

Vai augstskolas sagatavo pietiekami darba tirgum? Kāda situācija ir Latvijā, kur cilvēku skaits vēl joprojām samazinās?

 

 

Par sociālās riska grupas izglītojamiem

www.bjc-kurzeme.lv

Ārpus skolas aktivitātes bērniem un jauniešiem

www.jauniesumaja.lv

Iespēja jauniešiem pavadīt brīvo laiku Liepājā

www.liepajabjc.lv

Brīvā laika pavadīšanas iespējas Liepājā

www.bvk.lv

Piedāvā iegūt izglītību ikvienam ar jebkādām iepriekšējām zināšanā

www.jurrmala.lv

Piedāvā dažādas iespējas jauniešiem, dzīvojošiem Jūrmalā

www.e-skola.lv

Rīgas domes izglītības, kultūras un Sporta departaments informē jauniešus, viņu skolotājus, trenerus un audzinātājus par dažādām izglītības, kultūras, izklaides un sporta iespējās galvaspilsētā Rīgā

 

www.jaunatneslietas.lv

Informatīvs portāls , kas piedāvā dažādas iespējas tieši jauniešiem visā valstī

 

www.labisbabis.lv

Gulbenes novada jauniešu mājas lapa aicina jauniešus apgūt kvalifikāciju 1.5 gadu laikā un arī citas lietas

 

www.lps.lv

Latvijas Pašvaldību savienība piedevā atsevišķu sadaļu par jauniešu aktivitātēm visā valstī, kas saistītas ar izglītību, darbu un izklaidi

 

www.niid.lv

Nacionālās izglītības datu bāze piedāvā datus par jauniešu izglītību valstī

 

www.nva.gov.lv

Nodarbinātības valsts aģentūra informē arī jauniešus par darba iespējām, kursiem, apmācību jauniešiem

 

www.saldus.lv

Saldus pašvaldība piedāvā vietējiem jauniešiem dažādas iespējas lauku rajonā

 

www.pestisanasarmija.lv

Iespēja, kur griezties grūtībās nonākušiem jauniešiem

 

www.eu/youth/workingholidays

Vasarai tuvojoties, jaunieši meklē darba iespējas šinī laika periodā

 

http://highlandlife.net/

Ko darīt, ja jaunietis ir sasniedzis 16 gadu vecumu un vairs nevēlas iet skolā un mācīties. Pasaule piedāvā daudz iespēju arī šādiem jauniešiem.

 

www.proofit.lv/lv/vacancies

Iespējas iegūt darbu ikvienam, tikai ir jāmeklē un jāzina, ko grib.

 

www.atbalsts.lu.lv/uploads/f/20120824185915223

Raksts, kurā tiek pētītas problēmas jauniešos, kuri nevēlas, vai kuriem ir ļoti liekas grūtības mācīties, analizēti to iemesli un cēloņi.

 

www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ

Jauniešiem ir grūtības atrast stabilu pozīciju darba tirgū. Veikt pasākumus, kas atbalsta jauniešu integrāciju darba tirgū, piemēram, atvieglot pāreju no mācībām ...

 

http://www.ld.riga.lv

Rīgas domes labklājības departaments piedāvā dažādus pakalpojumus jauniešiem, kuriem ir dažādas grūtības dzīvē, mācībās un darba tirgū. Profesionāli darbinieki palīdzēs ikvienam, kurš griezīsies pēc palīdzības.

 

http://jauniesusaeima.lv/

Jauniešu saeima īpaši domā par grūtībās nonākušajiem jauniešiem un mēģina viņiem palīdzēt


Citi ieteicamie /didaktiskie avoti

www.vmc.lv

Sniedz informāciju par GARDEN projekta tālāko eksistenci

www.liepu.lv

Liepājas Univesitāte izmanto tālāk GARDEN materiālus

www.es.gov.lv

Piedāvā jauniešiem vairākas iespējas ārpus Latvijas

www.viaa.gov.lv

Sadarbība ar visām izglītības iestādēm Latvijā

www.izm.gov.lv

Juridiski risinājumi, likumi, noteikumi

www.dobelesizglitiba.lv

Dobeles pilsētas pašvaldība piedāvā jauniešiem un viņu skolotājiem dažās aktualitātes saistītas ar viņu problēmām viņu rajonā

 

www.etwinning.lv

Lapa, kas piedāvā skolotājiem, audzinātājiem kursus neformālajā izglītībā

 

www.irlaiks.lv

Informatīva mājas lapa piedāvā jauniešiem brīva laika pavadīšanas iespējas

 

www.izglitiba-kultura.lv

Portāls par izglītību un kultūru, kur tiek izteikti dažādi viedokļi par visu, kas svarīgs izglītībā

 

www.jurmala.lv

Jūrmalas pilsētas pašvaldība savā lapā piedāvā arī īpaši sadaļu par jauniešu problēmām, aktivitātēm gan pašiem jauniešiem, gan viņu skolotājiem, audzinātājiem, vecākiem

 

www.lip.lv

Liepājas pilsētas dome piedāvā skolotājiem, audzinātājiem dažādus kursus, seminārus un programmas saistītas ar neformālo un interešu izglītību

 

www.maras.lv

Bērnu un jauniešu izglītības centrs „Pūce” piedāvā darbnīcas skolotājiem, kuri strādā neformālajā un interešu izglītībā

 

www.webchat.lv

Iespējas meklēt darbu

 

www.cvmarket.lv

Jaunieši var meklēt savas karjeras iespējas

 

www.europa.eu/news/employment

Jauniešu iespējas meklēt darbu plašajā Eiropā

 

www.refernet.lv

Šķiet, ka ikviens prot novērtēt bērnus, viņu darbu, bet, kā ir ar pieaugušajiem, vai mēs varam darīt to tāpat kā ar bērniem?

 

www.nki-latvija.lv/content/files/Rauhvargers.pd

Lielisks materiāls ikvienam izglītotājam par mērķu uzstādīšanu un gaidāmajiem rezultātiem.

 

www.lbas.lv/upload/stuff/.../soc_zin_marts_2010.pdf

Neformālās izglītības izaugsmes iespējas, to sniegums Latvijas izglītības sistēmā

 

www.ld.riga.lv/atkaribu-profilakse.220.html

Vairums jaunieši, kuri nevēlas mācīties, cieš no dažādām atkarībām- alkohols, nikotīns, narkotikas, azartspēles utt. Rīgas domei ir izstrādāta īpaša programma , lai cīnītos ar šīm atkarībām

Mainīt valodu

Choose Language Deutsch English Español íslenska Latviešu valoda

Šis projekts (n° 518294-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU

Copyright © BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH.

Data Protection