„Prāts ir kā darzs“

Viktors Hogo darbā „Die Elenden“. 1. izdevums, Diseldorfā: Patmos, 2006.g., 28. lpp

ISBN: 3491961696

Visā Eiropā jauniešu bezdarba rādītāji ir sasnieguši pārsteidzoši augstu līmeni un pēdējās prognozes  nav pozitīvas. Tāpēc pieaugušo izglītībai un profesionālās izglītības nodrošinātājiem ir jāmeklē jaunas darba metodes.

Ieviešot jaunu (ārpusē) mācīšanās vidi un izmantojot holistisku pieeju, projekts GARDEN “Izdaiļo savu izglītošanās dzīvi – jauna mācīšanās vide un iespēja piekļūt izglītībai un uzlabot sociālā riska jauniešu nodarbinātību Eiropā”, izmanto to iespēju, ko dod dabas un dārzu kopējā ideja.

Projekta mērķi

Projekts piedāvā izdales materiālus pieaugušo izglītībai, kuri ir virzīti „izglītības-atturīgajām” sociālā riska jauniešu grupām. „GARDEN didaktiskā rokas grāmata” un „Materiālu komplekts” palīdzēs izvairīties no grūtās pieredzes izglītošanās procesā. Tie palīdzēs arī motivēt un integrēt šos jauniešus darba tirgū.


Garden Film

Media Player

Mainīt valodu

Choose Language Deutsch English Español íslenska Latviešu valoda

Šis projekts (n° 518294-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU

Copyright © BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH.

Data Protection